ogrody kraków, projektowanie ogrodów kraków

Projektowanie ogrodów i terenów zielonych -projekt zawiera rzut z góry w skali 1:100, listę odmian,
zasady pielęgnacji oraz kosztorys ( w okresie zimowym projekty sporządzane są z 40% rabatem).

Aranżacja zieleni we wnętrzach, na balkonach i tarasach oraz w oranżeriach i ogrodach zimowych.

Komputerowa wizualizacja projektów.

Zakładanie ogrodów:         
- kształtowanie terenu i przygotowanie gleby,         
- obsadzanie materiałem roślinnym,         
- urządzanie ogrodów skalnych,         
- budowa ogrodów wodnych: oczek wodnych, strumieni, kaskad,         
- zakładanie trawników z siewu i z rolki,         
- odnawianie trawników.

Kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych:         
- koszenie, wertykulacja, nawożenie, wapnowanie trawników,         
- przycinanie i formowanie krzewów oraz żywopłotów,         
- plewienie i nawożenie,         
- ocena stanu zdrowotności i ochrona chemiczna i biologiczna roślin ozdobnych,         
- sprzątanie wiosenne i jesienne.

Wywóz odpadów zielonych po pielęgnacji.